จุฬาฯ · มุก · สแน็ป

Chula MOOC Snap คือ คอร์สออนไลน์ที่พัฒนาจากการบันทึกการบรรยายในหัวข้ออินเทรนด์ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด โดยมุ่งเน้นการนำความรู้ที่ทันเหตุการณ์มาสู่ผู้เรียนอย่างทันกาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งถ่ายทอดให้เข้าใจเทคโนโลยีหรือความรู้นั้น ๆ ให้รู้ลึก รู้จริง รวมถึงสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบ และ แบบทดสอบเพื่อทบทวน/วัดประเมินความรู้ในลักษณะของคอร์สออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

แต่ละคอร์สจะประกอบด้วย คลิปวิดีโอเนื้อหาความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง เอกสารประกอบการเรียนรู้ เช่น ภาพวาดสรุปการบรรยาย และแบบทดสอบหลังเรียน เมื่อทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด Certificate จากระบบได้ทันที

Chula Lunch Talk : AI Series

 • Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร?
  อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช
  11901/15000
 • ChatGPT ช่วยทำวิจัยได้ไม่ต้องเหนื่อยแทบตาย (ในทุกขั้นตอน)
  รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
  20511/25000
 • แท็กติกการสอนในยุคคิดอะไรไม่ออกบอก ChatGPT
  ศ. ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
  3876/5000
 • ChatGPT กับเศรษฐกิจยุคใหม่เหนื่อยน้อยลง เเต่ได้ผลมากขึ้น
  รศ. ดร.วรประภา นาควัชระ
  3712/5000
 • เขียนโค้ดคู่กับ AI เสร็จไว + ไม่ตกเทรนด์
  ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี
  3497/5000
 • เย่! ไม่ต้องเรียน Python เเล้ว (หรือเปล่านะ) มี ChatGPT เเล้วนี่นา
  รศ. ดร.วีระ เหมืองสิน ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ และ ผศ. ดร.นัทที นิภานันท์
  2622/5000
 • ChatGPT ถอยไปมาปล่อยพลัง AI ด้วย MICROSOFT x GPT4
  คุณโอม ศิวะดิตถ์
  2587/5000
 • การสอนในยุค AI จะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออาจารย์ใช้ออกข้อสอบและเด็กใช้ทำข้อสอบ
  ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล
  1660/5000
 • Visual Storytelling with Ai
  คุณตุลย์ เล็กอุทัย นักสื่อสารด้วยภาพ ผู้ก่อตั้ง Pictures Talk และ อ.วรรษยุต คงจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2908/5000
 • ประเด็นจริยธรรมของ ChatGPT ที่ควรใส่ใจ
  รศ. ดร.ศิรประภา ชวะนะญาณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1704/5000
 • การเงินกับ AI สองเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน
  รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ
  3053/5000
 • AI กับการตลาด 6.0: เปลี่ยนและปรับอะไรในสังคม
  ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล
  1222/5000
 • การปรับตัวใช้เครื่องมือ GenAI เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
  ดร.อวิรุทธ์  ฉัตรมาลาทอง
  2150/5000

Chula Lunch Talk : Learning Innovation

 • Coursera - EdX ห้องเรียนยุคใหม่มีเเต่ได้กับได้เมื่อมีคอร์สออนไลน์เป็นผู้ช่วยสอน
  รศ. ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ อ. ดร.พรรณราย ศิริเจริญ คุณวิชญาดา เล้าสุบินประเสริฐ และ นสพ.ฉัตรศิริณ เจตะภัย
  566/5000
 • ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยยังสำคัญอยู่ไหม ? เมื่อเป้าหมายใหม่ของเด็กไทยเป็น ใบเซอร์ทักษะการทำงาน
  รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร และ รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
  325/5000
 • ทำคอร์สออนไลน์ เริ่มต้นง่าย เริ่มได้เลย
  รศ. ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ
  761/5000
 • เผยทุกกระบวนการ!!! สร้างคอร์สออนไลน์
  รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  398/5000
 • เส้นทางของ Ajarn x Content Creator
  ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  509/5000
 • SIMULATION ในการเรียนการสอน
  อ. พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ คณะแพทยศาสตร์ และ อ. ดร. ทนพญ.นวพร วรศิลป์ชัย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  432/5000
 • Design Thinking
  อ. ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์
  1062/5000
 • Spark Your Creativity
  อ. ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์
  595/5000
 • เปิดเส้นทางการเรียนรู้ผ่านหลักสูตร CEDT “หนึ่งเทอมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะ”
  ผศ. ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง และ อ. ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์
  223/5000
 • กฎหมายกับพลังงานไฟฟ้าสะอาด: สอนยังไงให้เข้าใจ ใครต้องรู้บ้างนะ
  ผศ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
  237/5000
 • กฎหมาย PDPA ในแวดวงการศึกษา รู้จัก เข้าใจ ปรับใช้ให้เป็น
  รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
  473/5000
 • เปลี่ยนห้องเรียนให้สนุก ปลุกความคิดสร้างสรรค์ด้วย “เกม”
  อ.วรรษยุต คงจันทร์
  189/5000
 • สอนดี วิจัยเด่น เคล็ด(ไม่)ลับ ฉบับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  ศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
  187/5000
 • GenEd จุฬาฯ กับบทบาทใหม่ เมื่อมี partners คู่ใจที่ไม่ใช่แค่อาจารย์
  รศ. ดร. สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
  144/5000
 • ก้าวทันโลกกับจุฬาฯ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต... พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง
  รศ. ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์
  158/5000
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.