นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookie ระบบมายคอร์สวิลล์ (myCourseVille)

นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้บนเว็บระบบสนับสนุนการเรียนรู้และระบบแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ myCourseVille อันมีวิธีการจัดการคุกกี้ ดังนี้

คุกกี้ (Cookie) คืออะไร ?

คุกกี้ (Cookie) คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

เราใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง ?

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ของเรา อย่างไรก็ตามเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิทัล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

คุกกี้ประเภทระยะเวลาวัตถุประสงค์
SESS* จำเป็น 24 วัน

ใช้เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่นจดจำบัญชีผู้ใช้ที่ท่านทำการระบุตัวตนผ่านการ Log in เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille เว็บแอปพลิเคชั่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ได้โดยการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ และ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านออกจากระบบผ่านการ Log out

has_js จำเป็น 24 วัน

ใช้โดยโปรแกรมของเว็บแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบการเปิดใช้งาน JavaScript ในเว็บเบราว์เซอร์ เว็บแอปพลิเคชั่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในบางส่วนหากไม่มีคุกกี้นี้ คุกกี้นี้จะถูกลบเมื่อปิดเว็บบราวเซอร์ หรือเมื่อท่านออกจากระบบผ่านการ Log out

_gid, _gat_gtag_*, _ga, _ga_* วิเคราะห์ 30 วัน

เพื่อใช้ Google Analytics เข้ามาสังเกตการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบเมื่อปิดเว็บบราวเซอร์

fbsr_*, fbm_* จำเป็น 360 วัน

คุกกี้นี้จะถูกสร้างและใช้เฉพาะในกรณีที่ท่านเลือกระบุตัวตนเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ด้วยบัญชี Facebook เพื่อให้บริการ Facebook สามารถระบุบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่ดำเนินการ Log in เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านออกจากระบบผ่านการ Log out

XSRF-TOKEN, laravel_session จำเป็น 20 ชั่วโมง

คุกกี้นี้จะถูกสร้างและใช้เฉพาะในกรณีที่ท่านเลือกระบุตัวตนเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ด้วยบัญชี IT Chula, บัญชี myCourseVille Platform หรือ บัญชี Google เพื่อให้บริการ myCourseVille Platform สามารถระบุบัญชีผู้ใช้ที่ดำเนินการ Log in เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านออกจากระบบผ่านการ Log out

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (strictly necessary cookies) ได้โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookie นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookie นี้ได้