การสร้าง Infographics: What & How? รุ่นที่ 5
ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา
Chulalongkorn University
รายวิชาการสร้าง Infographics : What & How? จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง Infographic รูปแบบต่างๆผ่านโปรแกรม Microsoft Office : Powerpoint ได้แก่ การสร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิโดนัท แผนภูมิรูปภาพ Infographic ภาพจริง รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพนิ่ง การเลือกฟอนท์ การคิดคำพาดหัว การทำภาพเคลื่อนไหว และการบันทึกไฟล์
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.