มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง รุ่นที่ 3
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : ศัพท์ทะลุ อ่านทะลวง จะสอนเกี่ยวกับรากศัพท์และ Prefixes ที่พบบ่อย รวมถึงเทคนิคการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท เทคนิคการอ่าน และคำถามที่พบบ่อยในข้อสอบ Reading Comprehension