การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ รุ่นที่ 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
รายวิชา การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างภาพสามมิติ จะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างชิ้นงานต่างๆ เช่น สื่อการสอน ชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เป็นต้น รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.