มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต: พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) รุ่นที่ 4
ผศ. ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
Chulalongkorn University
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาพิชิตพีชคณิต วิชาเปิดมิติเรขาคณิต วิชาพร้อมสู้สู่แคลคูลัส วิชาตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และวิชาเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive
uses cookies to let you login and analyze web traffic. Read more.