มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด: โค้งสุดท้ายไวยากรณ์ และการออกเสียงภาษาอังกฤษ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Chulalongkorn University
Login with Facebook
to join or access the course
รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด : โค้งสุดท้ายไวยากรณ์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ จะเป็นการสรุปประเด็นไวยากรณ์ที่พบบ่อยในข้อสอบ ติวเข้มสำหรับผู้ที่มีเวลาจำกัด ทบทวนประเด็นเพิ่มความมั่นใจก่อนเข้าสนามสอบ และสอนเกี่ยวกับ problem sounds, word stress และ linking sounds รวมถึงการออกเสียงเบื้องต้น